Intersnack Poland Sp. z o.o.

Intersnack zdobywcą

złotego medalu

EcoVadis

EcoVadis, globalny dostawca platformy do ewaluacji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, przyznał w 2023 roku Intersnack Group złoty rating uznając nasz wkład w tworzenie pozytywnego wpływu.

Droga po złoto

W czasie krótszym niż rok od pierwszego naszego udziału, udało nam się sięgnąć po złoty rating EcoVadis! Udało nam się podwyższyć ocenę w zakresie środowiska oraz Pracy i Praw Człowieka, i kolejny raz podtrzymać wysoką ocenę w zakresie Zrównoważonego Łańcucha Dostaw. Wszystkie te czynniki pozwoliły nam zamienić srebrny rating na złoty.

Wysoki wynik plasuje nas wśród top 5% wszystkich ocenionych firm, i w top 3% firm z branży spożywczej.

 

Znaczenie ratingu

Obecnie sfera biznesu nie może jedynie kierować się bezpośrednimi interesariuszami; konieczne jest zarządzanie wpływem organizacji na otoczenie i zaangażowanie się w aktywności, które przynoszą korzyść ogółowi. A ponieważ "nie można zarządzać czymś, czego nie da się zmierzyć", sfera zrównoważonego rozwoju wymagała uniwersalnego narzędzia. Taką możliwość daje EcoVadis, niezależny podmiot pozwalający przeanalizować wpływ społeczny organizacji oraz jej działania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Rating EcoVadis ocenia efektywność wprowadzania przez organizację zasad zrównoważonego rozwoju w czterech sferach:

  • Środowiska
  • Pracy i Praw Człowieka
  • Etyki (Praktyk biznesowych)
  • Zrównoważonego Łańcucha Dostaw

Złoty rating EcoVadis potwierdza, że podejmujemy znaczące i mierzalne działania w zakresie budowania lepszej przyszłości poprzez wdrażanie najlepszych praktyk w naszym całym łańcuchu dostaw i wszystkich aktywnościach. A dla nas to potwierdzenie, że budujemy trwalsze relacje z naszymi dostawcami, klientami i konsumentami.