Intersnack Poland Sp. z o.o.

Odpowiedzialność wobec

Społeczeństwa

Naszym celem są takie zrównoważone łańcuchy dostaw, które tworzą wartości i chronią środowisko.

A field at sunset

Nasze produkty i usługi są pozyskiwane w krajach na całym świecie w ramach ogromnego i bardzo zróżnicowanego systemu łańcucha dostaw. W tej skomplikowanej sieci, nasza strategia zrównoważonego pozyskiwania „Kupowanie patrząc w przyszłość” inspiruje do zastanowienia się, w jaki sposób budujemy zdolności produkcyjne, poprawiamy jakość życia oraz rozbudowujemy środowisko w krajach i społecznościach, z których pozyskujemy nasze produkty.

Kluczowe działania

Nasze łańcuchy dostaw orzechów są rozproszone po całym świecie, natomiast ziemniaki pochodzą bezpośrednio z gospodarstw w promieniu 150 km od naszych zakładów przetwórczych. Współpracując z naszymi dostawcami i partnerami, zwiększamy zasób wiedzy, zdolności produkcyjne, efektywność oraz zyskowność naszych łańcuchów dostaw. W 2020 roku pracowaliśmy przy projektach razem z 6 000 rolników, aby poprawić ich stopę życiową.

Odpowiedzialne pozyskiwanie produktów

W ramach naszej Polityki Odpowiedzialnego Pozyskiwania Produktów wymagamy, by nasi dostawcy stosowali się do lokalnych przepisów i gwarantowali przyzwoite warunki pracy w swoich łańcuchach dostaw. Naszym standardem odniesienia jest Kodeks Postępowania Etycznego ETI, uznawany na świecie kodeks praktyk pracy. W celu zapewnienia zgodności  poddajemy się ocenie zewnętrznemu audytowi etyki SMETA, opracowanego przez Sedex.

Illustration Checklist

Nasze zakłady w Wietnamie jako przykład dla innych

Przedsiębiorstwo przetwórcze orzechów nerkowca Intersnack (Intersnack Cashew Company, ICC) posiada pięć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Indiach i w Wietnamie. Przetwórstwo nerkowców obejmuje wiele różnych etapów i jest niezwykle pracochłonnym procesem. Jednym z najważniejszych osiągnięć ICC było umieszczenie całego przetwórstwa „pod jednym dachem”, tzn. główne etapy prowadzone są teraz w jednym zakładzie przetwórczym i nie są porozrzucane po całej sieci pomniejszych zakładów. Sortowanie nerkowców na miejscu usprawnia śledzenie produktu, poprawia bezpieczeństwo naszych pracowników oraz jakość żywności.

Illustration Viatnamese Farmer

Honest Cashew

Urzeczywistnienie naszej filozofii podejmowania działań tam, gdzie jesteśmy w stanie zrobić różnicę. Pracujemy na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich osóbo w łańcuchu dostaw nerkowców.

Cashew in a bowl