Intersnack Poland Sp. z o.o.

Odpowiedzialność wobec

Środowiska

Globalne wyzwania dotyczące środowiska zagrażają ludziom i naszej planecie.

Hands holding freshly harvested potatoes

Wiele z tych wyzwań jest ze sobą powiązanych. Na przykład marnotrawstwo żywności odpowiada za 8% całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Jest to szczególne istotne w naszej branży. Około jedna trzecia światowej produkcji żywności jest wyrzucana. W świecie, gdzie tak wielu ludzi jest głodnych lub niedożywionych, jest to zarówno tragedią dla środowiska naturalnego, jak i tragedią ludzkości.

Kluczowe działania

Nasze wysiłki na rzecz środowiska naturalnego skupiają się na zmniejszeniu ilości odpadów powstałych podczas procesu produkcji – szczególnie jeśli chodzi o opakowania i odpady jadalne– oraz w zmniejszaniu naszego śladu węglowego poprzez mniejsze zużycie energii.

Ze względu na to, że to nasz łańcuch dostaw generuje większą część naszego śladu ekologicznego, zawiązujemy partnerstwa z naszymi dostawcami, by rozszerzać nasze działania oraz pozytywnie oddziaływać na łańcuch dostaw. Eliminując na każdym kroku marnotrawstwo i straty, pragniemy przyczyniać się do stworzenia gospodarki obiegu zamkniętego.

Kluczowe osiągnięcia Intersnack Poland w zakresie środowiska

40%

zmniejszenie zużycia wody

w przeliczeniu na tonę wyprodukowanego wyrobu vs rok 2018

17%

całkowita redukcja zużycia wody

vs rok 2018

21%

redukcja CO₂

vs rok 2010

Nasze

Zobowiązanie dot. opakowań

Naszym celem jest wyeliminowanie wszystkiego co zbędne w opakowaniach, pracując jednocześnie nad osiągnięciem pełnego recyklingu materiałów, które wykorzystujemy.

Employee transporting a pallet of packages

Redukcja materiału opakowaniowego

Aby podążać za globalnymi trendami w zakresie opakowań, w 2022 udało nam się wdrożyć optymalizacje w zakresie zużycia materiału w naszych prażynkach i chipsach Przysnacki. W przypadku prażynek pod marką Przysnacki zredukowaliśmy o 14% ilość materiału opakowaniowego; w przypadku chipsów marki Przysnacki zredukowaliśmy grubość folii. Więcej o wdrożonych zmianach można przeczytać pod linkiem.

Zmniejszanie naszego śladu węglowego

W oparciu o globalne ambicje wyznaczone przez Porozumienie Paryskie wyznaczyliśmy sobie cel ograniczenia naszej emisji CO2 o 30% do 2025 roku w stosunku do poziomu z 2010 roku. Opracowaliśmy plan, który pozwala skupić się na tych obszarach, na które jesteśmy w stanie oddziaływać najszybciej i w najistotniejszy sposób. W 2020 roku zmniejszyliśmy emisję COo 20%.

Illustration CO2 Cloud

Ograniczenie odpadów żywności do zera

Jesteśmy dumni, że udało nam się ograniczyć odpady spożywcze w naszych fabrykach do 0%. W 2020 roku wszystkie nasze spożywcze materiały odpadowe zostały odzyskane - głównie jako pasza dla zwierząt, kompost oraz poprzez recykling.

Illustration of a famer with a box of potatoes in his hand

Polityka środowiskowa i energetyczna w Intersnack Poland

Celem Polityki środowiskowej i energetycznej w Intersnack Poland jest określenie zasad skutecznego zarządzania oraz promowania świadomości Zrównoważonego rozwoju w firmie, zgodnie z naszymi wartościami.

Nasze cele w zakresie ochrony środowiska i energii w zakładach produkcyjnych realizujemy w oparciu o:

  • System Zarządzania Energią zgodny z wymaganiami ISO 50001:2018
  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2015