Intersnack Poland Sp. z o.o.

Kodeks Postępowania

Nasz sukces opiera się na przywiązaniu do naszych wartości

Three people standing in front of a flipchart, a woman in a yellow pullover is presenting.

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania definiuje nasze etyczne i moralne podejście. Kodeks składa się z siedmiu zasad, które są drogowskazem dla każdego pracownika i gwarantują, że gdziekolwiek prowadzimy naszą działalność, działamy zawsze w zgodzie z prawem i innymi regulacjami.

Nasz Zarząd jest w pełni zaangażowany we wdrażanie najlepszych praktyk biznesowych i ładu korporacyjnego. 

Wszelkie pytania bądź wątpliwości można zgłaszać do Zespołu Compliance pod adresem e-mail compliance@intersnackgroup.com.

Three people are sitting at a table discussing the Code of Conduct principles.

Zasady Kodeksu postępowania

 1. Produkujemy wysokiej jakości przekąski zgodnie z najwyższymi standardami
 2. Zawsze postępujemy uczciwie.
 3. Działamy rzetelnie i w najlepszym interesie Grupy Intersnack.
 4. Potępiamy wszelkie formy przekupstwa i korupcji.
 5. Traktujemy ludzi sprawiedliwie.
 6. Konkurujemy w uczciwy sposób i szanujemy wolny rynek.
 7. Szanujemy środowisko i prowadzimy naszą działalność w sposób społecznie odpowiedzialny.
Formular pointed at with a finger.

Zgłaszanie naruszeń

Każdy, kto zauważy naruszenie prawa, zasad firmy lub Kodeksu Postępowania, ma prawo zgłosić naruszenie (imiennie lub anonimowo) korzystając z systemu dla sygnalistów (zwanym również systemu zgłaszania naruszeń). System jest dostępny zarówno dla pracowników Intersnack jak i osób trzecich: klientów, dostawców, partnerów biznesowych, lub ich kontrahentów.

System zgłaszania naruszeń Intersnack znajduje się na zewnętrznej zabezpieczonej stronie, do której której dostęp możliwy jest pod linkiem www.bkms-system.com/intersnackgroup/. System jest certyfikowany, połączenie zabezpieczone, a zawartość szyfrowana. System jest dostępny w różnych językach. Więcej informacji można znaleźć klikjąc w link.

Alternatywnie, naruszenia mogą być składane:

 • listownie

  Group Compliance
  (private and confidential, do not open)
  Intersnack Group GmbH & Co. KG
  Klaus-Bungert-Straße 8a Süd
  40468 Düsseldorf
  Germany / Niemcy

 

Wszystkie zgłoszenia - za pomocą strony, mailowe lub listowne - będą przekazywane do zespołu Group Compliance Intersnack Group GmbH & Co. KG. Jeżeli w zgłoszeniu naruszenia wskazano sposób kontaktu, w przeciągu 7 dni od dostarczenia zostanie potwierdzona dostawa. Jeżeli będzie to konieczne, Zespół Group Compliance poprosi o dodatkowe informacje, prześle informacje zwrotne o wyniku zbdzania naruszenia najszybciej jak to możliwe, nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia. 

Zespół Group Compliance może włączyć członków innych działów z lub spoza Intersnack Group, zgodnie z prawem. Wszystkie zgłoszenia, niezależnie czy poprzez stronę, mailowo lub listownie, będą traktowane poufnie, w najwyższym możliwym stopniu, a sygnaliści będą otoczeni ochroną.

Dowiedz się więcej

Our culture

Kultura organizacyjna

Nasza wizja, misja i wartości wytaczają drogę naszej strategii i są drogowskazem dla naszych pracowników.

Zrównoważony rozwój

W pełni angażujemy się w tworzenie zrównoważonego świata.