Intersnack Poland Sp. z o.o.

Strategiczne Partnerstwa

Oddziaływać i napędzać zmianę

Zrównoważony rozwój to podróż, w którą żaden zespół ani żadna organizacja nie może wybierać się samotnie.

Two people standing on a field

Naszym celem jest trwały i pozytywny wpływ na nasze działania oraz nasze łańcuchy dostaw. Poprzez liczne partnerstwa, w których uczestniczymy pragniemy bezustannie doskonalić i wprowadzać innowacje w to jak pracujemy, by zmniejszać nasz ślad węglowy i przyczyniać się do zrównoważonej przyszłości przyszłych pokoleń.

Aktywnie uczestnicząc w wielostronnych oraz branżowych inicjatywach możemy zwiększać swój wpływ i przeprowadzać transformację sektorową, pomagając mierzyć się z podstawowymi przyczynami wielorakich problemów.

Dzięki współpracy z naszymi dostawcami i partnerami, zwiększamy zasób wiedzy, zdolności produkcyjne, efektywność oraz zyskowność naszych łańcuchów dostaw. 

Inicjatywy sektorowe, w których Intersnack Group aktywnie się angażuje, to m.in.:

Competitive Cashew Initiative

ComCashew (Inicjatywa konkurencyjności dot. nerkowców) to projekt, którego celem jest zmniejszenie biedy poprzez podejmowanie zrównoważonych społecznie procesów i zwiększanie konkurencyjności drobnych afrykańskich plantatorów, przetwórców orzechów nerkowca i innych uczestników łańcucha wartości.

Com Cashew Logo

Ethical Trade Norway

Ethical Trade Norway to inicjatywa, w ramach której przeprowadzono analizę należytej staranności w obszarze praw człowieka w przemyśle przetwórczym orzechów nerkowca w Wietnamie. Firma Intersnack jest uczestnikiem grupy roboczej ds. orzechów nerkowca i bierze udział w programie szkoleń dla przetwórców i rolników z Wietnamu.

Ethical Trade Norway Logo

Sustainable Nut Initiative (SNI)

Sustainable Nut Initiative (Inicjatywa zrównoważona dot. Orzechów) to przedkonkurencyjna platforma współpracy, a Intersnack jest jednym z jej założycieli. W ramach tej inicjatywy wspieramy ideę większego zrównoważenia sektora przetwórstwa orzechów i dążymy do wypracowania podejścia, które będzie zakrojone szerzej niż certyfikacja lub ocena ryzyka. W ten sposób chcemy na poziomie sektorowym stawić czoło przyszłym problemom związanym ze zrównoważonym rozwojem

 

SNI Logo

Sustainable Agriculture Initiative (SAI)

Sustainable Agriculture Initiative (Inicjatywa zrównoważonego rolnictwa) to platforma współpracy ponad 120 firm i organizacji członkowskich, które pragną poprawy zrównoważonych praktyk rolniczych. Firma Intersnack jest częścią grupy roboczej SAI Crops, jak również wnosi swój w projekt SAI w obszarze przetwórstwa migdałów.

SAI Logo