Intersnack Poland Sp. z o.o.

Raport dot. postępów w zakresie

Zrównoważonego Rozwoju

w Intersnack Group

W Intersnack wierzymy, że małymi kroki można osiągnąć wielkie zmiany. W tym raporcie analizujemy najnowsze kroki, które wszyscy podjęliśmy, aby wprowadzić trwałe zmiany w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw.

Jeśli chodzi o pozytywne zmiany uważamy, że nie ma na nie lepszego czasu niż teraźniejszość. Następna dekada będzie wymagała zdecydowanych działań, aby doprowadzić do prawdziwych zmian. Realizując nasz ambitny cel klimatyczny przyspieszamy innowacje, aby nasze produkty powstawały przy zużyciu mniejszej ilości energii i wytworzeniu mniejszej ilości odpadów, ograniczając tym samym powstawanie odpadów spożywczych i wprowadzając gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez poprawę możliwości recyklingu materiałów.

Więcej informacji na temat wszystkich czterech filarów i działań związanych z najważniejszymi tematami można znaleźć w raporcie.