Intersnack Poland Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

A Intersnack Employee in the office

Intersnack Poland Sp. z o.o.


ul. Centralna 2
32-090 Niedźwiedź

Adres do korespondencji / Biuro Zarządu / Administracja:
ul. Promienistych 1
31-481 Kraków


Telefon: +48 (0) 12 640 40 00
Fax: +48 (0) 12 388 17 45
E-mail: info@intersnack.pl