Intersnack Poland Sp. z o.o.

Tworząc

pozytywny wpływ

Odpowiedzialność według Intersnack

Corn field in the sunset, a hand in the foreground reaches for a leaf

Nasze podejście

Jako firma produkująca słone przekąski, nasz biznes ma wpływ na życie wielu osób w wielu krajach. Z tego powodu silnie odczuwamy jak bardzo ważne jest minimalizowanie negatywnego, a maksymalizowanie pozytywnego wpływu na ludzi i planetę. W Intersnack wszystko zaczyna się od tego, że „Myślimy odpowiedzialnie” – to jedna z kluczowych wartości naszej firmy. We wszystkich naszych działaniach biznesowych oraz w łańcuchach dostaw utrzymujemy wysokie standardy etyczne.  

Poznaj cztery filary Odpowiedzialności w Intersnack

Honest Cashew

Urzeczywistnienie naszej filozofii podejmowania działań tam, gdzie jesteśmy w stanie zrobić różnicę. Pracujemy na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich osóbo w łańcuchu dostaw nerkowców.

Cashew in a bowl

Nasze

Zobowiązanie dot. Opakowań

Naszym celem jest wyeliminowanie wszystkiego co zbędne w opakowaniach, pracując jednocześnie nad osiągnięciem pełnego recyklingu materiałów, które wykorzystujemy.

Zrównoważone

Partnerstwa

Oddziaływać i napędzać zmiany

Zrównoważony rozwój to podróż, w którą żaden zespół ani żadna organizacja nie może wybierać się samotnie. Chcemy przez nasze działania i łańcuchy dostaw dokonać trwałej i znaczącej zmiany.

A laughing woman and a man stand in a potato field and examine a potato. The rows of plants are visible in the background.