Odpowiedzialność społeczna

Bardzo poważnie traktujemy odpowiedzialność społeczną w całym łańcuchu dostaw oraz w lokalnych społecznościach, w których działamy. Wychodzimy poza zwykłe spełnianie wymogów prawnych. Skupiamy się na:

 • Etycznym zaopatrzeniu
 • Rozwoju krajów pochodzenia surowców i dostawców
 • Wspieraniu lokalnych społeczności

Przykłady naszych dotychczasowych osiągnięć

Poprawa standardów etycznych

Firma Intersnack jest zaangażowana w ciągłą poprawę warunków pracy w krajach, z których pozyskujemy surowce. 90% naszych dostawców podlega ocenie przy zastosowaniu Kodeksu Bazowego Inicjatywy Etycznego Handlu (ETI), uznawanego na całym świecie kodeksu praktyk pracowniczych.

Ponadto opracowany przez nas Kodeks postępowania, którego przestrzegania oczekujemy od wszystkich naszych dostawców, jest również zgodny z Kodeksem Bazowym ETI.

Rozwój krajów pochodzenia surowców i dostawców

Gdziekolwiek stosujemy olej palmowy w naszych produktach, używamy wyłącznie oleju palmowego posiadającego certyfikat RSPO. Wspieramy w ten sposób plantacje, które pomyślnie przeszły audyt zgodnie z przepisami „Porozumienia dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego” (RSPO).

Zgodność z normami społecznymi i etycznymi oraz poprawa warunków pracy i życia w krajach pochodzenia surowców jest wyzwaniem, któremu nie możemy sprostać na własną rękę. Dlatego łączymy się z różnymi grupami zainteresowanych podmiotów, takimi jak Inicjatywa Etycznego Handlu oraz udzielamy się jako aktywni członkowie Afrykańskiego Sojuszu Producentów Orzechów Nerkowca (ACI/ACA www.africancashewalliance.com) i RSPO (Porozumienie dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego).

W związku z realizacją zadania wyznaczonego przez RSPO, do tej pory osiągnęliśmy status „Segregacja”.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Jako partner organizacji pozarządowych i rządowych w krajach pochodzenia surowców, realizujemy kilka projektów mających na celu poprawę warunków pracy i życia naszych dostawców orzechów nerkowca i orzechów ziemnych oraz ich dostawców.

 • Spółdzielnia producentów orzechów nerkowca Tanzańskiej Organizacji Sprawiedliwego Handlu, dzięki której uzyskano wzrost dochodów w ośmiu gminach.
 • Projekt obejmujący producentów orzechów nerkowca w Afryce, dzięki któremu wzrosły dochody 150 tys. rolników
 • Projekt obejmujący producentów orzechów ziemnych w Boliwii, w wyniku którego poprawił się standard życia 4 500 rolników
 • Boliwijski projekt obejmujący producentów orzechów brazylijskich, dzięki któremu uzyskano wzrost środków na utrzymanie w trzech społecznościach w Amazonii oraz wsparcie w uzyskaniu certyfikacji Sprawiedliwego Handlu „Fair Trade”
 • Projekt dotyczący producentów orzechów włoskich w Kirgistanie i Tadżykistanie, dzięki któremu uzyskano wzrost środków na utrzymanie dla 600 rodzin oraz wsparcie w uzyskaniu certyfikacji Sprawiedliwego Handlu „Fair Trade”

Uprawa nerkowca w Afryce Zachodniej

Jedna trzecia wszystkich orzechów nerkowca pochodzi z Afryki. Większość afrykańskich producentów nerkowca żyje w ubóstwie z powodu prymitywnego systemu i procesów rolniczych. Jako partner, Intersnack wspiera Fundację Billa i Melindy Gates oraz GIZ (Niemieckie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, www.giz.de) w dążeniu do poprawy środków utrzymania 150 tys. producentów orzechów nerkowca w krajach Afryki Zachodniej, takich jak Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso, Benin i Mozambik. Głównym celem projektu jest umożliwienie rolnikom zwiększenia ich rocznego wynagrodzenia o co najmniej 100 dolarów. Ponadto projekt stworzy 5 500 miejsc pracy w przetwórstwie nerkowca.

Wspieranie drobnych rolników w Boliwii

Wspieramy lokalnych rolników w uprawie ich tradycyjnych odmian orzecha ziemnego w celu poprawy warunków życia kilku tysięcy rolników i ich rodzin w perspektywie długoterminowej. Ponadto współpracujemy z GIZ w celu stworzenia stabilnego poziomu życia w ciągu najbliższych trzech lat, a tym samym poprawy warunków życia wielu innych rodzin. Celem projektu jest przekazywanie rolnikom wiedzy o nowych technologiach oraz nowych umiejętności, aby zagwarantować zachowanie lokalnych odmian orzecha, które są zagrożone wyginięciem.

Nasze plany na przyszłość

 • Koncentracja oceny ETI na głównych surowcach (ziemniaki, orzechy, olej, karton, itp.).
 • Finalizacja projektów ACI2 (Afrykańska Inicjatywa Producentów Nerkowca) w lutym 2015 r.
 • Wprowadzenie kompletnych linii produktów wytwarzanych na bazie surowców posiadających certyfikację Fair Trade i Rainforest Alliance.
 • Rozpoczęcie różnych nowych projektów, w których będziemy współpracować ze strategicznymi dostawcami.