Bezpieczeństwo produktów

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów poprzez:

  • Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności (GFSI)
  • Odpowiedni system zarządzania ryzykiem
  • Wdrożenie polityki zarządzania alergenami
  • Audyty AIB
  • Przestrzeganie wysokich standardów w zakresie higieny i utrzymania w naszych zakładach

Przykłady naszych dotychczasowych osiągnięć

Bezpieczeństwo żywności w ocenie zewnętrznej firmy

Współpracujemy z Globalną Inicjatywą Bezpieczeństwa Żywności (GFSI), ogólnoświatowym sojuszem przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych współdziałających w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa produktów żywnościowych. Stale porównujemy nasze standardy bezpieczeństwa produktów z najlepszymi w branży spożywczej. Ponadto podlegamy regularnym audytom prowadzonym przez AIB, renomowaną międzynarodową firmę audytorską, ekspertów w zakresie bezpieczeństwa produktów w przemyśle spożywczym. Wszystkie zakłady są poddawane audytom GFSI i AIB.

Wszystkie nasze zakłady spełniają najwyższe standardy i dlatego otrzymały certyfikaty BRC i IFS.

System wczesnego ostrzegania

System zarządzania ryzykiem pozwala nam na wczesne rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa produktów oraz podejmowanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Zarządzanie bezpieczeństwem produktów w kontekście substancji uczulających

Opracowaliśmy program redukcji zawartości alergenów w naszych produktach. Ponadto wdrożyliśmy konkretne wytyczne dotyczące postępowania w przypadku substancji alergennych. Wytyczne te podniosły świadomość postępowania z substancjami uczulającymi w procesach produkcyjnych, co doprowadziło do zmniejszenia ryzyka alergii związanego z naszymi produktami.