Odpowiedzialność ekologiczna

Odpowiedzialność za ochronę środowiska

Odpowiedzialność za środowisko ma dla nas wysoki priorytet. Określiliśmy cztery kluczowe obszary, w których planujemy dokonywać ciągłych udoskonaleń:

  • Redukcja emisji CO2 i efektywność energetyczna
  • Zarządzanie zasobami
  • Systemy zarządzania środowiskowego

Przykłady naszych dotychczasowych osiągnięć

Ograniczanie wpływu na klimat

Do roku 2020 chcemy zmniejszyć emisję CO2 o 30% w porównaniu do roku 2005. W chwili obecnej (2014) jesteśmy w połowie drogi. Obejmujący całą Europę program redukcji CO2 jest stosowany we wszystkich zakładach i logistyce, nie ustajemy w działaniach prowadzących do osiągnięcia naszego celu. Dane dotyczące emisji dwutlenku węgla dla wszystkich głównych grup produktów są dostępne od końca 2014 roku.

Systemy zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania energią powinny być wdrożone we wszystkich zakładach do końca 2015 r. System zarządzania wydajnością rolną dla ziemniaków i orzechów ziemnych do końca 2020 roku. Wszystkie fabryki Intersnack powinny uzyskać certyfikat ISO 50001 do końca 2015 roku.

Obecnie z niektórymi rolnikami w Niemczech, z którymi mamy podpisane umowy oraz z częścią współpracujących z nami argentyńskich plantatorów orzechów realizujemy pilotażowy projekt dotyczący zmniejszenia zużycia wody, energii i wykorzystania agrochemikaliów w produkcji ziemniaków i orzechów. Dzięki temu projektowi wspieranemu przez uniwersyteckie badania naukowe mamy nadzieję zdobyć wiedzę, która pomoże nam jeszcze bardziej poprawić równowagę ekologiczną naszych upraw ziemniaków i orzechów.

Zarządzanie zasobami

Zmniejszenie ilości odpadów (do roku 2015 odpady jadalne o 20%, a odpady niejadalne o 10% w porównaniu do 2010 roku) dla każdej kategorii produktów. Zmniejszenie zużycia wody (do roku 2015 o 20% na 1000 t w porównaniu do 2010 r.) dla wszystkich kategorii produktów, z naciskiem na chipsy. Zmniejszenie ilości materiału zużywanego na opakowania oraz zwiększenie udziału surowców pochodzących z odzysku. Określone wskaźniki są dostępne we wszystkich zakładach.

Nasze plany na przyszłość

  • Do roku 2015 chcemy zmniejszyć ilość odpadów jadalnych w naszej produkcji o 20% w porównaniu do roku 2010 oraz odpadów niejadalnych o 10%
  • Do 2015 roku zmniejszymy zużycie wody o 20% w porównaniu do roku 2010
  • Certyfikacja wszystkich naszych fabryk zgodnie z normą efektywności energetycznej ISO 50001
  • Opracowanie planu współpracy z naszymi dostawcami dotyczącego wdrażania najlepszych praktyk, aby nasz łańcuch wartości był zrównoważony ekologicznie
  • Wdrożenie Zobowiązań Intersnack : ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIE