Odpowiedzialność wobec pracowników

Jest dla nas niezwykle ważne, aby nasi pracownicy czuli się komfortowo w Intersnack i lubili pracę w zespole.
Odpowiedzialność wobec pracowników jest podstawowym elementem naszej filozofii i kultury.
Obejmuje ona trzy główne obszary:

  • Rozwój zasobów ludzkich
  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Przejrzysta komunikacja

Przykłady naszych dotychczasowych osiągnięć

Zaczynamy od siebie

Nie chcemy domagać się od naszych dostawców tego, czego nie wymagamy od siebie samych. W celu zapewnienia zgodności, zaangażowaliśmy światowej sławy firmę audytorską SGS do przeprowadzania kontroli społecznej w oparciu o standardy Inicjatywy Etycznego Handlu we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych.

Szkolenia i rozwój

We wszystkich naszych zakładach mamy opracowane kompleksowe plany szkoleń dla naszych pracowników, oparte na konkretnych potrzebach. Jednym z ważnych przykładów jest Lean Six Sigma, wykorzystywane na całym świecie systematyczne podejście do doskonalenia procesów w oparciu o szereg metod ilościowych.

Zdrowie jest najważniejsze

Udało nam się osiągnąć bardzo wysoki poziom standardów bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych. Naszym zamiarem jest wykorzystanie tego sukcesu jako punktu wyjścia do dalszego doskonalenia.

  • Certyfikat OHSAS we wszystkich zakładach do końca 2015 roku.
  • Wdrożone raportowanie KPI we wszystkich fabrykach.

Przejrzysta komunikacja

Ustanowienie systemu pomiaru i wdrożenie Zarządzania Wizualnego 5S we wszystkich fabrykach.
Wdrożenie Factory MES (Systemu Realizacji Produkcji) we wszystkich zakładach do końca 2016 roku.