Jak możesz się z nami rozwijać?

Bezsprzecznie ludzie są najcenniejszym zasobem naszej firmy. Staramy się zapewnić naszym pracownikom zarówno komfortowe warunki pracy, dobrą atmosferę jak i szeroko rozumiany rozwój. Pomagają nam w tym odpowiednio wypracowane  systemy, procesy i narzędzia w obszarze zarzadzania zasobami ludzkimi.

MODEL KOMPETENCYJNY INTERSNACK POLAND

Model to zestaw kompetencji i określających je zachowań, jakie powinniśmy posiadać, aby organizacja mogła efektywnie funkcjonować i realizować swoje cele biznesowe. Model kompetencyjny pozwala również na rozwijanie umiejętności i kompetencji pracowników.  

OCENA ROCZNA 

Kluczowy proces związany z zarządzaniem ludźmi, które fundamentem jest dialog pomiędzy pracownikiem a przełożonym.

POLITYKA ROZWOJOWO – SZKOLENIOWA

Model Rozwojowo Szkoleniowy ma służyć rozwojowi kwalifikacji i kompetencji naszych pracowników. Potrzeby szkoleniowe i rozwojowe identyfikujemy dwutorowo – podczas podsumowujących ocen rocznych i na bieżąco, gdy pojawiają się nowe zadań i projekty wymagające dodatkowych kompetencji. Wiedzę i nowe umiejętności zdobywamy uczestnicząc w szkoleniach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.