Dlaczego warto u nas pracować?

Kultura organizacyjna oparta na wartościach

Jesteśmy dumni z wyjątkowej kultury organizacyjnej Intersnack Poland – społeczności utalentowanych ludzi, których jednoczą wspólne wartości. Nasze środowisko pracy w którym szanujemy różnorodność poglądów, postaw i stylów pracy znacząco ułatwia nam osiąganie wspólnych celów. Szczycimy się również tym, że przestrzegamy biznesowych standardów etycznych i postępujemy we właściwy sposób.

Atmosfera współpracy i wzajemnego wsparcia

Dążymy do eliminowania barier i wzmacniania pracy zespołowej, dlatego niezależnie od pełnionych funkcji czy wieku mówimy sobie po imieniu. Dzięki temu łatwiej jest nam ze sobą współpracować i budować pozytywne relacje. 

Szybkość i samodzielność podejmowania decyzji ” myślenie globalne, działanie lokalne”! 

Nowe przyjazne biuro w Krakowie