Rozwój kompetencji

Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju kwalifikacji i kompetencji naszych pracowników. Potrzeby szkoleniowe i rozwojowe identyfikujemy dwutorowo – podczas podsumowujących ocen rocznych i na bieżąco, gdy pojawiają się nowe zadań i projekty wymagające dodatkowych kompetencji. Wiedzę i nowe umiejętności zdobywamy uczestnicząc w szkoleniach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

W 2011 roku zakończyliśmy duży projekt szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki “Nowe podstawy budowania przewagi konkurencyjnej firmy Intersnack Poland Sp. z o.o.” Podstawowym celem projektu był rozwój kompetencji ogólno biznesowych (np. praca w zespole, zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna, zarządzanie projektem), udoskonalenie procesów organizacyjnych, a także zarządzanie wiedzą i lean management. Szkoleniami objęci byli wszyscy pracownicy naszej firmy.